Lyžiarske kurzy

Cenník platný pre sezónu 2023/2024

Cena 4-dňového lístka: 48,-€

 Cena 5-dňového lístka: 60,-€

Cena 6-dňového lístka: 72,-€

Pre lyžiarske kurzy je taktiež možnosť využiť služby Kasárne School & Rent za zvýhodnené ceny. Školy ktoré vopred zašlú menný zoznam spolu s požadovaným výstrojom majú nárok na 50% zľavu na lyžiarsky alebo snowboardový komplet!

Pre školy ktoré majú záujem aj o služby inštruktorov je možné individuálne nastaviť skupinovú výuku s našimi inštruktormi za cenu 29€/hodina pri skupine maximálne 10 osôb. Ak máte záujem o výuku pre väčšiu skupinu, alebo o zdokonaľovaciu výuku pre pokročilých lyžiarov, ozvite sa nám na +421 908 488 221.

 

Podmienky poskytnutia zľavy na viacdenné skipasy:

Táto cena platí pre základné a stredné školy na základe predloženia kompletného zoznamu (meno, dátum narodenia) potvrdeného riaditeľom školy. Na 20 zakúpených skipasov je 1 inštruktorský lístok zdarma. V prípade, že na 20 osôb je viac ako jedna sprievodná osoba, táto si zakúpi skipas v rovnakej tarife ako ostatní členovia skupiny.

Podmienkou poskytnutia tejto ceny pre kurz je zakúpenie skipasov a platba v hotovosti vedúcim skupiny (jedna osoba) v pokladni priamo v stredisku Kasárne Javorníky, ráno v deň začiatku lyžovania.

Skipasy musia byť zakúpené na CELÚ DĹŽKU pobytu, t.j. nie každý deň ráno, minimálne na 4 dni. Je možné zakúpiť aj skipas na 5 alebo 6 dní.

V prípade ochorenia, úrazu alebo ak z iného dôvodu nie je možné lyžovať všetky dni, je možné vrátiť peniaze za neprelyžované dni len na základe predloženia lekárskej správy.

Každý účastník lyžiarskeho výcviku je povinný riadiť sa prevádzkovým a lyžiarskym poriadkom (Biely kódex) a zodpovedá za škody, ktoré spôsobí. Pri porušení tohto poriadku si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odobrať alebo znehodnotiť skipas ktorémukoľvek účastníkovi lyžiarskeho výcviku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny.

ZJAZDOVKY

Dnes Zatvorené

  • A - H-130 1
  • B - H-130 2
  • C - Školský M300
  • E - Dopravníkový pás
  • F - lanový vlek